• Experiència
 • Confiança
 • Persona intel•ligent o apta per a determinada ocupació
 • Protecció, auxili. Fonament, confirmació o prova d’una opinió.
 • Pràctica perllongada que proporciona coneixement o habilitat per a fer alguna cosa.
 • Embolicat, de difícil comprensió. Que es compon d’elements diversos.
 • Enteresa, fermesa de caràcter. Que sosté els seus drets o opinions sense admetre intervenció aliena
 • Coneixement segur i clar d’alguna cosa
 • Que es manté sense perill de canviar, caure o desaparèixer.
 • Ànim, alè, vigor per obrar. Amb reserva i intimitat.
 • Que engloba o afecta a varies disciplines
 • Trets característics d’una persona que permeten distingir-la de les altres
 • Diligencia, eficàcia
 • Mudar o alterar alguna cosa, introduint novetats. Creació o modificació d’un producte, i la seva introducció en un mercat